ข่าวกิจกรรมของหน่วย

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการรณรงณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการสำรวจจำนวนสุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลหนองโสน

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมแม่ที่มีอายุ 100 ปี

พมจ.ตราดร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุบางละมุง ชลบุรี และ อบต.หนองโสน ลงพื้นที่เยี่ยม แม่ที่มีอายุ 100 ปี ในพื้นที่ตำบลหนองโสน บ้านนางสิ่ม พาทีทิน หมู่ที่ 2

โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายบัณฑิต กูลพฤกษี

1 19 20 21
ข้ามไปยังทูลบาร์