ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมแม่ที่มีอายุ 100 ปี

พมจ.ตราดร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุบางละมุง ชลบุรี และ อบต.หนองโสน ลงพื้นที่เยี่ยม แม่ที่มีอายุ 100 ปี ในพื้นที่ตำบลหนองโสน บ้านนางสิ่ม พาทีทิน หมู่ที่ 2

โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายบัณฑิต กูลพฤกษี

1 16 17 18
ข้ามไปยังทูลบาร์