ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแผ้วอำพันธ์ หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวังปลา หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คลส. ซอยข้างบ้างนายสัมฤทธิ์ หมู่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์