ประชุมชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

อบต.หนองโสน ประชุมชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์