ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตัั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561) และ (เดือนมกราคม – กันยายน 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.หนองโสน (สำนักปลัด ฯ) โทรศัพท์ : 039-593056

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์