โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 2 (17 มิ.ย.62)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  ตำบลหนองโสน  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์