โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
“โครงการผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”
เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายบัณฑิต กูลพฤกษี


Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์