แผนรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี 2564/65

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด
แจ้งแผนการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกเกษตรกรในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2564/65

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์