แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประกาศแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริารส่วนตำบลหนองโสน (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Doc08720520230223090602

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66 70

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66 70

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองโสน พ.ศ. 2565

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์