แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์