แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

🔊แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการรณรงณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการสำรวจจำนวนสุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลหนองโสน เพื่อจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อจำนวนความต้องการ ขณะนี้กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินการขอจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแร้ว แต่เนื่องด้วยตอนนี้วัคซีนโรคพิษสุนัขกำลังขาดตลาด จึงยังไม่สามารถให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ: หากมีวัคซีนแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนึง

ขอบคุณค่ะ

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์