เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโสน ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโสน
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
จังหวัดตราด

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์