เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

บันทึกข้อความเชิญประชุม

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์