อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่ เฉพาะปี 2563 ที่มีการบรรเทา ลดหย่อน ให้ 90%

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราใหม่ เฉพาะปี 2563 ที่มีการบรรเทา ลดหย่อน ให้ 90%

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์