อบต.หนองโสน ร่วมกับกำนันตำบลหนองโสนมอบเก้าอี้สุขาพลาสติก

อบต.หนองโสน ร่วมกับกำนันตำบลหนองโสน
มอบเก้าอี้สุขาพลาสติกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
ให้แก่นายสมชัย สุขนิล บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์