หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

Doc06611220220420143004

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์