หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

Doc08561020230126094508

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

Doc06611220220420143004

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์