สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์