สภาวัฒนธรรมร่วมกับ อบต.หนองโสน จัดกิจกรรมก่อพระทราย

สภาวัฒนธรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
จัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมก่อพระทราย
ณ วัดไทรทอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์