สภาวัฒนธรรมร่วมกับ อบต.หนองโสน จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

สภาวัฒนธรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
จัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ณ วัดไทรทอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์