เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโสน ร่วมกิจกรรมฉลองศาลาการเปรียญวัดไทรทอง


“ หนูทำได้ ”
เด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโสน
ร่วมกิจกรรมฉลองศาลาการเปรียญวัดไทรทอง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ วัดไทรทอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์