วันที่ 18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย นายก อบต.หนองโสน นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์ ร่วมวางพานพุ่มพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์