ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมแม่ที่มีอายุ 100 ปี

วันที่ 25 มกราคม 2561
พมจ.ตราดร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุบางละมุง ชลบุรี และ อบต.หนองโสน ลงพื้นที่เยี่ยม แม่ที่มีอายุ 100 ปี ในพื้นที่ตำบลหนองโสน บ้านนางสิ่ม พาทีทิน หมู่ที่ 2

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์