รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ

ประกาศ

รายงานผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการนำแผน ปปช. ไปปฏิบัติ 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. 2566 รอบ 12 เดือน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์