รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบ 6 เดือน)

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปี 63 รอบ 6 เดือน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์