มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์