มาตรการจัดส่งบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

จัดส่งบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการปฏิบัติงานต่อไป

Img769

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์