มาตรการการตรวจสอบและปรับเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยข้อมูลเป็นปัจจุบัน

มาตรการการตรวจสอบและปรับเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยข้อมูลเป็นปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนมีการต่อสัญญาเว็บไซต์ของหน่วยงานในทุก ๆ ปี
เพื่อให้เว็บไซต์สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารได้อย่างต่อเนื่อง

แจ้งต่ออายุเว็บไซต์

บันทึกข้อความต่ออายุเว็บไซต์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์