มาตรการการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยข้อมูลเป็นปัจจุบัน

มีการดำเนินการต่ออายุเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีตามระยะเวลา
เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงได้ตลอดเวลา

Doc04419920210507113416

Doc04420020210507113424

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์