มาตรการการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน

มาตรการการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน

•  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
•  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์