ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

นางสาวนภารัตน์  สุทธิวารี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัลกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยให้มีการรับชมการถ่ายทอดสดงาน
ผ่านช่องทาง Facebook Live เพจ สำนักงาน ป.ป.ช.

Img767

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์