ผู้บริหารจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

ผู้บริหารจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

หนังสือเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น

รายชื่อเข้าร่วม

หนังสือขอบคุณเข้าร่วม

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์