ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด  รับสมัครบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดอยุธยา
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : 035-366090 , 035-366091

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์