ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Smart Vote”

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Smart Vote”
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ได้ทาง แอพพลิเคชั่น (Application) Smart Vote
เช่น การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง /การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
และข้อมูลความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์