ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริพาสและคู่มือปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พ.ค.63

ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริพาส
และคู่มือปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พ.ค.63

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่่งมาด้วย 2

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์