ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ สมัครเข้าร่วมได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (อบต.หนองโสน)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.62  หรือลงทะเบียนทาง Facebook ชมรมวิ่งตราด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ย.62

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์