ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยา ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน

การจ่ายเงินเยียวยา ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน

💵เงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท
👉สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนพิการ
🎉จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 20 ก.ค. 63
#ขอย้ำว่าไม่ได้รับทุกคนนะคะ***
#รายชื่อตัดตามผู้มีสิทธิ์รับเงินในเดือนพฤษภาคม 63

#ผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการด้วยจะได้รับสิทธิ์เดียว
#ผู้สูงอายุ และหรือคนพิการที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วจะไม่ได้สิทธิ์นี้

ปล. เนื่องจาก อบต.หนองโสน ❌
ไม่ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมคนนี้ถึงได้ ทำไมคนนี้ถึงไม่ได้

#ตรวจสอบและตัดรายชื่อดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง ด้วยการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ไปตรวจสอบกับข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาของส่วนกลาง

❗️❗️❗️ สำหรับรายชื่อผู้สูงอายุ และคนพิการที่ได้รับเงิน 3,000 บาท อบต.หนองโสนอยู่ระหว่างตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเงินฯ ให้ทราบทางเว็บไซด์ และเพจ Facebook
Facebook : อบต.หนองโสน
เว็บไซด์ : www.nongsanotrat.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 039-593056

1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา คน

1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา ผู

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์