ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs
ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

0.ชื่อตอนชุดวีดีทัศน์ SDGs

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์