ประชาสัมพันธ์ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)

ประชาสัมพันธ์ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)

Doc06199620220211092633

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์