ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) สำหรับสถานประกอบการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับสถานประกอบการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์