ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดขยะ ประจำปี 2562 (ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน)

ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดขยะ ประจำปี 2562  (ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน)
เวลา 09.00  – 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์