ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง วัดลำภูราย ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง วัดลำภูราย ประจำปี 2562

วัดลำภูราย กำหนดจัดงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง วัดลำภูราย ประจำปี 2562
โดยกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ส่งใบสมัครได้ที่ วัดลำภูราย ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด และที่ สนง.วัฒนธรรม จ.ตราด สาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 รายละเอียดดังเว็บไซต์ที่แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณวราภรณ์  นองเนือง โทรศัพท์ 0889826554 , 0818749870

1. การประกวดเต้นประกอบเพลงพื้นเมือง (วันที่ 10 พ.ย.62)

2.การประกวดกระทง (วันที่ 11 พ.ย.62)

3.การประกวดเทพีเพ็ญเดือนสิบสอง (วันที่ 11 พ.ย.62)

Img488

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์