ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยี่ห้อ “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2

ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยี่ห้อ “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์