ประชาสัมพันธ์การเริ่มรับชำระภาษี ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การเริ่มรับชำระภาษี ประจำปี 2563
เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2563
สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินสามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่ …
ชั้น 2 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้เลยค่ะ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์