ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คลส. ซอยข้างบ้างนายสัมฤทธิ์ หมู่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์