ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแผ้วอำพันธ์ หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์