ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวังปลา หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์