ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์