ประกาศประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
“สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565”
“No Gift Policy”

Img936

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง  การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดตราด “สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด”

Img935

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์