ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนเรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนเรื่อง
กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Doc08561020230126094508

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์