ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ข้ามไปยังทูลบาร์